Formes microscòpiques produïdes per la cristal·lització d’heparina sobre una placa de petri o un portaobjectes, amb cobreobjectes i sense. Les imatges estan preses amb un sistema autoconstruit similar a un microscopi òptic, fent servir un objectius 10X i 20X i càmera DRSL. La il·luminació és transmesa, utilitzant un condensador posicionable. Són apilaments, d’unes 15 fotografies de mitjana, i postproducció.

Forma part d’una feina per l’empresa de salut humana, nutrició animal i agricultura, Bioibérica.

Cristalización de Heparina | Macro extremo
Cristalización de Heparina | Macro extremo
Cristalización de Heparina | Macro extremo
Cristalización de Heparina | Macro extremo
Cristalización de Heparina | Macro extremo

Leave a Reply