En les coses més petites s’hi poden trobar paisatges que recorden el món exterior com en aquest cas.
Encara que ho pugui semblar, això no és un camp conrreat amb algún cereal estrany…

polilla macro extremo

Leave a Reply